Blade Loki Forum
oficjalne forum zespo³u Blade Loki

O forum - Shoutbox

Kinga - 2010-08-24, 19:19
Temat postu: Shoutbox
Mimo tego, ¿e forum troche podupad³o... napewno siê nied³ugo wzniesie, wiêc wspomne o s³abo dzia³aj±cym shoutboxie. Nie wiem czy u mnie co¶ jest nie tak, czy u ka¿dego. W ka¿dym b±d¼ razie widze na górze okienka tylko jedn±, ostatni± wys³an± wiadomo¶æ a reszty brak...
Czy administrator móg³by to jako¶ naprawiæ? :)

Szymon - 2010-08-28, 23:54

Kingu¶ to popiszemy na shotboxie ok?

Ja te¿ widzê tylko jedn± odp.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group