Blade Loki Forum Strona Gwna  
  •  FAQ  •   Szukaj  •   Uytkownicy  •   Grupy  •   Statystyki  •  Rejestracja  •   Zaloguj  • 

Poprzedni temat :: Nastpny temat
¶mieræ i jej aspekty
Autor Wiadomo
Tom@szek 

Wiek: 28
Doczy: 01 Sie 2007
Posty: 19
Skd: Legnica
Wysany: 2007-08-05, 16:19   ¶mieræ i jej aspekty

ka¿dy z nas siê zastenawia co jest po ¶mierci i wiele osób ma swoj± teorie na ten temat. napisz j± a napewno podzielimy siê z tob± twoimi uwagami...
¶mieræ wielu ludzi fascynuje i wielu te¿ przera¿a jednak zajmijmy siê teraz tym jak j± rozpoznaæ niby mo¿na ale nie jest to ³atwe. pewien kot w Anglii maj±cy za zadanie umilanie ¿ycia ludziom z domu starców pojawia³ siê zawsze na pó³ godziny przed ¶mierci± i osoba kona³a. W obecno¶ci tego kota stwierdzono 20 zgonów. Oczywi¶cie naukowcy maj± swoje zdanie w tej kwestji, oczywi¶cie wszystko t³umacz± zjawiskami przyziemnymi no có¿ takie ich zadanie... czy znacie podobne historie??? na pewno komu¶ siê obi³a o uszy równie niewiarygodna historia... a mo¿e kto¶ potrafi wyt³umaczyæ t± zagedke? bardzo bym prosi³ o odpowied¼...
 
 
   
Kuba 
Emo kid


Wiek: 29
Doczy: 07 Maj 2007
Posty: 126
Skd: Trzebinia
Wysany: 2007-08-05, 17:21   

Zawsze mo¿na polecieæ w tani bana³ i powiedzieæ, ¿e ¶mieræ to jedyne, co nas wszystkich ³±czy. Pomimo tego, ¿e brzmi to niesamowicie tanio i p³ytko, to tak jest. W obliczu po¿egnania siê z tym ¶wiatem ka¿dy z nas bêdzie tak samo bezradny. Osobi¶cie uwa¿am, ¿e kult ¶mierci i sprawianie, ¿e umartwianie siê jest cool, trendy i jazzy jest z³e. Fala samobójstw w¶ród m³odzie¿y, która mia³a miejsce w ostatnim czasie, by³a niepotrzebnie nag³a¶niana przez media, bo wiêkszo¶æ nastolatków z prawdziwymi problemami lub bez nich uzna³a, ¿e jedynym sensownym wyj¶ciem jest odebranie sobie ¿ycia, a tak na dobr± sprawê nie zdaj±c sobie sprawy z tego, ¿e ¿yje siê tylko raz i ¿e w przypadku samobójstwa nikt nie cofnie czasu.
_________________
Never grow old, never die!
 
 
   
skaza 
?


Wiek: 30
Doczya: 11 Maj 2007
Posty: 35
Skd: £ód¼
Wysany: 2007-08-05, 18:26   

polecam ksi±¿kê dr Kubler-Ross "Rozmowy o ¶mierci i umieraniu".

Na wyk³adach z teorii kultury mia³am bardzo du¿o o ¶mierci i umieranu. Potem mia³am o tym napisaæ esej.... to by³o dosyæ trudne i ciê¿ko by³o mi to napisaæ... teraz czuje sie wykonczona tym tematem.
_________________
'Just have a little faith.'
 
 
   
Tom@szek 

Wiek: 28
Doczy: 01 Sie 2007
Posty: 19
Skd: Legnica
Wysany: 2007-08-06, 12:10   

mo¿e jednak namówie ciê do podzielenia siê twoj± ogromn± wiedz± na ten temat? sam takiej nie posiadam i bardzo bym chcia³!!! proponujesz co¶??

[ Dodano: 2007-08-06, 12:14 ]
kubo bardzo trafna uwaga a jak sam powiedzia³e¶ nag³a¶nianie tedo przez media tylko sk³ania do tak radykalnego posuniêcia. Trzeba nauczyæ siê ¿yæ... chod¼ momentami bywa to trudne... w takim wypadku trzeba znale¶æ sobie oparcie w kim¶ bliskim. sam kiedys by³em na krawêdzi i gdyby nie przyjació³ka to bym teraz z wami nie rozmawia³...
 
 
   
Kuba 
Emo kid


Wiek: 29
Doczy: 07 Maj 2007
Posty: 126
Skd: Trzebinia
Wysany: 2007-08-06, 13:39   

Najwa¿niejsze to za³agodzenie problemu w zal±¿ku. Uwa¿am, ¿e bez wzglêdu na to czy mowa o samobójcach albo o psychopatach. Osoba, która zamierza zabiæ siebie albo innych na pewno nie wpisuje siê w obraz normalnego cz³owieka, który po szkole/pracy wraca do domu, zjada obiad, rozmawia z rodzin±, wychodzi ze znajomymi i tak dalej. Wiem, ¿e wyczucie kogo¶ takiego jest niesamowicie trudne, ale mimo wszystko je¶li dochodz± do nas jakiekolwiek sygna³y o tym, ¿e co¶ jest nie tak, to wypada³oby siê tym zainteresowaæ.
_________________
Never grow old, never die!
 
 
   
msmisiu 

Doczy: 25 Lip 2007
Posty: 23
Wysany: 2007-08-06, 14:34   

a tak do tematu. to po ¶mierci nie ma nic i nie ma sie nad czym zastanawiaæ.
takie mam zdanie.
i szczerze w to wierze, i nie mam ¿adnych nawet najmniejszych w±tpliwo¶ci ze po ¶mierci nie ma nic.

wiec uwa¿am ze zabicie siê to takie nic.. w sumie po tym i tak nic nie czujesz .. no nie ma ciê i ju¿. ¿yj±c siê meczysz i masz trochê przyjemno¶ci. Nie zabijam sie bo ciekawi mnie co jest dalej w ¿yciu. skoro mam okazje to wole to zobaczyæ bo jak sie zabije to po tym nie bêdzie ju¿ nic. Ale zabijaj±c sie nie zrobiê sobie ¿adnej krzywdy bo w koñcu nie uwolnienie od pracy i nieprzyjemno¶ci jakie spotykaj± mnie za ¿ycia.
w sumie wszystko jedno ..

ogólnie temat ciekawy ze wzglêdu na poznanie opini innych. ale ze nie czytam ksi±¿ek bo nie lubiê to nic o tym nie wiem. taki ze mnie nieczytnik.
 
   
skaza 
?


Wiek: 30
Doczya: 11 Maj 2007
Posty: 35
Skd: £ód¼
Wysany: 2007-08-06, 18:34   

samobójstwa s± g³upie.

nadzieja, ¿e istnieje ¿ycie pozagrobowe czêsto jest ostatni± pociech± dla ludzi umieraj±cych na nieuleczalne choroby.
_________________
'Just have a little faith.'
 
 
   
msmisiu 

Doczy: 25 Lip 2007
Posty: 23
Wysany: 2007-08-07, 08:11   Re: ¶mieræ i jej aspekty

Tom@szek napisa/a:
pojawia³ siê zawsze na pó³ godziny przed ¶mierci± i osoba kona³a. W obecno¶ci tego kota stwierdzono 20 zgonów.


kiedy¶ czyta³em o ludziach chorych na epilepsje. ze czêsto kupuje sie im psy, poniewa¿ pies wyczuwa ze takie osoby bêd± mia³y atak ju¿ nawet i godzinê wcze¶niej. wiec my¶lê ze ¶mieræ jest procesem równie¿ trwaj±cym d³u¿ej ni¿ pstryk. a zwierzêta po prostu wiêcej odczuwaj± i dostrzegaj±. byæ mo¿e mo¿na to przebadaæ w jaki sposób cz³owiek siê inaczej zachowuje przed ¶mierci±. jak np zmienia siê zapach czy sk³ad krwi. my¶lê ze s± jakie¶ ró¿nice skoro mo¿na je wyczuæ.
 
   
Kinga 
Moderator
baunsuj !


Wiek: 27
Doczya: 06 Maj 2007
Posty: 129
Skd: Jawor
Wysany: 2007-08-07, 10:09   

kto skasowa³ mojego posta ? :-?
_________________

 
   
Tom@szek 

Wiek: 28
Doczy: 01 Sie 2007
Posty: 19
Skd: Legnica
Wysany: 2007-08-07, 18:58   

ciekawe co piszesz. ale skoro psy b±d¼ koty wyczuwaj± ¶mieræ dlaczego by nie stosowaæ ich do tego celu??? przeciesz istnieje szansa urtowania takiej osoby... ludzie nie potrafi± wykorzystywaæ zwierz±t w pe³ni. takie zwierze przyda³o by siê ka¿demu i dobrze wyszkolone nie s³u¿y³o by tylko do obrony czy rozrywki ale przydawa³o by siê w wielu klnkretniejszych sytuacjach jak np. pomoc ludzi±. odpowiednio traktowane zwierze potrafi siê odwdziêczyæ...
 
 
   
Kuba 
Emo kid


Wiek: 29
Doczy: 07 Maj 2007
Posty: 126
Skd: Trzebinia
Wysany: 2007-08-07, 19:01   

Tom@szek napisa/a:
przeciesz istnieje szansa urtowania takiej osoby...


Przecie¿ nie uchronisz nikogo przed tym, co nieuchronne. :-?
_________________
Never grow old, never die!
 
 
   
msmisiu 

Doczy: 25 Lip 2007
Posty: 23
Wysany: 2007-08-08, 12:33   

Tom@szek napisa/a:
ciekawe co piszesz. ale skoro psy b±d¼ koty wyczuwaj± ¶mieræ dlaczego by nie stosowaæ ich do tego celu???


no w³a¶nie to o czym czyta³em to byl artyku³ o tym jak sie w³a¶nie takie psy wykorzystuje :) bo zaobserwowano ze zachowywa³y sie dziwnie nawet na godzinê przed atakiem, wiec wyszkolono teraz niektóre tak ¿eby specjalnie dawa³y znaæ ze w³a¶nie taki atak nadchodzi. to by³o oczywi¶cie w usa :P ale problem jest taki, ze taki pies musi dobrze znac dana osobê poniewa¿ jest ró¿nica w zachowaniu sie danej osoby a jak wyszkolisz psa na sobie to nikomu innemu nie pomo¿e wiec ciê¿ko tak szkoliæ takie psy. ale ogulnie próbuj± w³a¶nie tym którzy sa chorzy w taki sposób pomagaæ.

a co do pomagania :) to skoro by ¶mieræ czy atak nie byl pewny to nie da³o by sie go wyczuæ :P nie wiem, tak mi sie zdaje.
 
   
Tom@szek 

Wiek: 28
Doczy: 01 Sie 2007
Posty: 19
Skd: Legnica
Wysany: 2007-08-28, 09:14   

szkolenie takich psów jest kosztowne jednak wydaje mi siê ¿e zosta³a ju¿ powo³ana do tego odpowiednia fundacja która siê tym zajmuje... jak by jaki¶ nadziany go¶ciu zachorowa³ na tego typu chorobe napewno przeznaczy³ by jakie¶ fundusze jednak z bogatymi ró¿nie bywa:)...
 
 
   
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template FIBlack modified by Falcone
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapyta do SQL: 14